V našem vrtcu se zaposleni zavedamo pomena bivanja otrok na prostem, zato jim ga tudi vsakodnevno omogočamo... In zakaj v Artiškem vrtcu Ringaraja radi hodimo v gozd?

 

Ker šola s pripadajočim vrtcem stoji v vaškem okolju, ki je rahlo dvignjeno nad krškim poljem in posuto s sadovnjaki, polji in travniki, ki jih obroblja nižinski gozd, čedalje bolj izkoriščamo priviligirano biotsko raznovrstnost, ki se nam skoraj dobesedno ponuja na vrtčevskem pragu. K temu nas vodijo tudi novejša dognanja nevrofiziologov, ki dokazujejo, da se možgani pospešeno razvijajo prav v prvih petih letih življenja. Naravno okolje, ki naenkrat stimulira vse čute, pripomore k boljšemu razvoju in počutju. Tako otrok, ki ga vodi prirojena radovednost, postane aktiven – se giblje, raziskuje, krepi svojo ustvarjalnost - s čimer povečuje število povezav med možganskimi celicami. Z aktivnostjo otroci nabirajo nove izkušnje, jih urejajo, povezujejo, nadgrajujejo, širijo svoja zanimanja, ob tem pa razvijajo pozitiven odnos do narave.

 

Kolikokrat tedensko se odpravimo v njen objem, odloča vsak tandem sam, na osnovi poznavanja svoje skupine, razvojnih značilnosti otrok, zadanih prednostnih nalog in še česar. Zato najmlajši skupini 1-2 letnikov redkeje kot ostali zapuščajo vrtčevsko igrišče, z otroki od 2 - 6 let pa se v gozd in na travnik običajno odpravimo večkrat tedensko, v vseh letnih časih in neglede na vreme. Pri tem smo hvaležni staršem za podporo in sodelovanje, saj so vsi otroci primerno opremljeni s škornji, dežnimi jaknami in hlačami, kar nam omogoča svobodno raziskovanje, igro in učenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozd v katerega največkrat zahajamo, se nahaja na ravninskem in razgibanem terenu, ki v svojih nedrjih skriva vodno zajetje iz katerega se vije potok. Njegova živahnost je odvisna od količine padavin, kar je za otroke še dodatna zanimivost. Eden od privilegijev »našega« gozda je tudi ta, da v njem nimamo urejene gozdne igralnice in učnih poti, zato se sami odločamo, kje bomo vstopili vanj, v katerem delu se bomo igrali in kaj bomo v njem ustvarjali. Vselej pa poskrbimo za to, da ga zapustimo čistega in takšnega, kot smo ga našli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že nekaj let smo tudi del  Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki nas podpira s strokovnimi izobraževanji in didaktičnim materialom. Z dejavnostmi v sklopu gozdne pedagogike tako stimuliramo otrokov psihosocialni, fizični in kognitivni razvoj, ter pokrivamo vsa Kulikularna področja.

 

Vzgojitelji in ostali opažamo, da se z redno igro v gozdu pri otrocih izboljšuje koordinacija celotnega telesa, z njo povezano zaupanje v lastne sposobnosti in vase. Otroci krepijo občutek za orientacijo, propriocepcijo (zavedanje telesa v prostoru), razvijajo  besedni zaklad, koncentracijo, spomin, sodelovanje, izražanje in obvladovanje čustev, pa tudi lažje opisovanje dogodkov s simboli ter povezovanja vzrokov s posledicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar znamo skozi vsakdanje življenje, odrasli videti in se veseliti otrok in sebe kot dela naravne celote, čutimo globoko spoštovanje in soodgovornost za planet, ki je tudi naš dom in te ponotranjene vrednote preprosto živimo. Na tak način lahko skozi predšolsko obdobje z roko v roki, narava, vzgojitelji, starši in ostali odrasli, otroke vodimo tudi k temu, da postajajo boljši opazovalci in raziskovalci okolja v katerem se nahajajo, svojega počutja in počutja ostalih ter vsega, kar jih obdaja. Tudi to je pomemben del opreme, ki jo potrebujejo za soočenja z izzivi, ki jim bodo prihajali naproti.

 

Zato v hvaležnosti za okolje, ki nam vse to omogoča, z otroki v našem vrtcu, Ringaraja pri OŠ Artiče, radi hodimo v gozd.

 

 

Zapisala: 

Martina Makovec Žagar
dipl. vzg. in koordinatorka 
Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

 

 

V našem vrtcu se zaposleni zavedamo pomena bivanja otrok na prostem, zato jim ga tudi vsakodnevno omogočamo... In zakaj v Artiškem vrtcu Ringaraja radi hodimo v gozd?

 

Ker šola s pripadajočim vrtcem stoji v vaškem okolju, ki je rahlo dvignjeno nad krškim poljem in posuto s sadovnjaki, polji in travniki, ki jih obroblja nižinski gozd, čedalje bolj izkoriščamo priviligirano biotsko raznovrstnost, ki se nam skoraj dobesedno ponuja na vrtčevskem pragu. K temu nas vodijo tudi novejša dognanja nevrofiziologov, ki dokazujejo, da se možgani pospešeno razvijajo prav v prvih petih letih življenja. Naravno okolje, ki naenkrat stimulira vse čute, pripomore k boljšemu razvoju in počutju. Tako otrok, ki ga vodi prirojena radovednost, postane aktiven – se giblje, raziskuje, krepi svojo ustvarjalnost - s čimer povečuje število povezav med možganskimi celicami. Z aktivnostjo otroci nabirajo nove izkušnje, jih urejajo, povezujejo, nadgrajujejo, širijo svoja zanimanja, ob tem pa razvijajo pozitiven odnos do narave.

 

Kolikokrat tedensko se odpravimo v njen objem, odloča vsak tandem sam, na osnovi poznavanja svoje skupine, razvojnih značilnosti otrok, zadanih prednostnih nalog in še česar. Zato najmlajši skupini 1-2 letnikov redkeje kot ostali zapuščajo vrtčevsko igrišče, z otroki od 2 - 6 let pa se v gozd in na travnik običajno odpravimo večkrat tedensko, v vseh letnih časih in neglede na vreme. Pri tem smo hvaležni staršem za podporo in sodelovanje, saj so vsi otroci primerno opremljeni s škornji, dežnimi jaknami in hlačami, kar nam omogoča svobodno raziskovanje, igro in učenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozd v katerega največkrat zahajamo, se nahaja na ravninskem in razgibanem terenu, ki v svojih nedrjih skriva vodno zajetje iz katerega se vije potok. Njegova živahnost je odvisna od količine padavin, kar je za otroke še dodatna zanimivost. Eden od privilegijev »našega« gozda je tudi ta, da v njem nimamo urejene gozdne igralnice in učnih poti, zato se sami odločamo, kje bomo vstopili vanj, v katerem delu se bomo igrali in kaj bomo v njem ustvarjali. Vselej pa poskrbimo za to, da ga zapustimo čistega in takšnega, kot smo ga našli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že nekaj let smo tudi del  Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki nas podpira s strokovnimi izobraževanji in didaktičnim materialom. Z dejavnostmi v sklopu gozdne pedagogike tako stimuliramo otrokov psihosocialni, fizični in kognitivni razvoj, ter pokrivamo vsa Kulikularna področja.

 

Vzgojitelji in ostali opažamo, da se z redno igro v gozdu pri otrocih izboljšuje koordinacija celotnega telesa, z njo povezano zaupanje v lastne sposobnosti in vase. Otroci krepijo občutek za orientacijo, propriocepcijo (zavedanje telesa v prostoru), razvijajo  besedni zaklad, koncentracijo, spomin, sodelovanje, izražanje in obvladovanje čustev, pa tudi lažje opisovanje dogodkov s simboli ter povezovanja vzrokov s posledicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar znamo skozi vsakdanje življenje, odrasli videti in se veseliti otrok in sebe kot dela naravne celote, čutimo globoko spoštovanje in soodgovornost za planet, ki je tudi naš dom in te ponotranjene vrednote preprosto živimo. Na tak način lahko skozi predšolsko obdobje z roko v roki, narava, vzgojitelji, starši in ostali odrasli, otroke vodimo tudi k temu, da postajajo boljši opazovalci in raziskovalci okolja v katerem se nahajajo, svojega počutja in počutja ostalih ter vsega, kar jih obdaja. Tudi to je pomemben del opreme, ki jo potrebujejo za soočenja z izzivi, ki jim bodo prihajali naproti.

 

Zato v hvaležnosti za okolje, ki nam vse to omogoča, z otroki v našem vrtcu, Ringaraja pri OŠ Artiče, radi hodimo v gozd.

 

 

Zapisala: 

Martina Makovec Žagar
dipl. vzg. in koordinatorka 
Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka