REDNE DEJAVNOSTI OGLEDI

OSNOVNE ZNAČILNOSTI METODOLOGIJE

KORAK ZA KORAKOM

DODATNA PONUDBA

gibanje, jezik, umetnost

 

likovne in oblikovne dejavnosti

 

glasbene, plesne in dramske dejavnosti

 

družba

 

narava

 

matematika

 

igre po želji otrok

 

prometna vzgoja

 

zdrava prehrana in kulturno vedenje

 

skrb za urejeno okolje in notranjost vrtca

lutkovne predstave v izvedbi vzg.

 

 

 

 

 

 

 

poudarek na individualizaciji vsakega otroka

 

poudarek na pomoči otroku, da izbira pri planiranih dejavnostih in kotičkih za igro

 

poudarek na vključevanju družine in širšega okolja v dejavnost skupine, ki ima velik vpliv na otrokov razvoj

 

upoštevanje razvojno primernih načinov učenja malih otrok

 

spontana in vodena igra otrok

 

 

ciciban planinec
 
športna abeceda
 

 

 

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - mlajše skupine ( 1 do 3 let ), 1. starostno obdobje

ČAS

DEJAVNOSTI

5.308.00 sprejem otrok, dejavnosti po želji
8.008.30 zajtrk, osebna higiena, nega
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.15 igre in bivanje na prostem
11.1511.45 kosilo, osebna higiena
11.4512.00 umivanje in priprava na počitek (glasba, pravljica)
12.0014.00 počitek ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - starejše skupine ( 3 do 6 let ), 2. starostno obdobje

ČAS DEJAVNOSTI
5.308.00 prihod, sprejem otrok, različne dejavnosti v manjših skupinah
8.008.30 priprava na zajtrk, osebna higiena, zajtrk
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.30 različne dejavnosti na igrišču, sprehodi, ogledi, izleti
11.3012.30 priprava na kosilo, kosilo, osebna higiena
12.3014.00 priprava na počitek, počitek (pravljica, glasba) ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

Zaradi virusa SARS-CoV do decembra 2021 ne bomo izvajali skupnih popoldanskih dejavnosti in se bomo prilagajali trenutnim razmeram.

 

DNEVI S POSEBNO VSEBINO, PRAZNOVANJA IN SREČANJA

                    SEPTEMBER

RINGARAJČKOVO POTOVANJE SKOZI LETNE ČASE

- uvajalno obdobje otrok,

- ureditev igralnic, igralnih kotičkov, oglasnih desk

- lutkovna predstava gledališča Fru Fru

- 1. roditeljski sestanek po skupinah

                    OKTOBER

- TEDEN OTROKA ( 4. 10. - 8. 10. 2021 ), tema "Razigran uživaj dan"
- prihod maskote in knjižnega nahrbtnika

- lutkovna igrica vzgojiteljic

- NA PRAGU JESENI, praznovanje jeseni, obisk botre Jesen (pohod po Banovi hosti)

- pohod po Banovem gozdu ali v okolici Artič z gozdnim škratom

- zbiralna akcija starega papirja

                  NOVEMBER

- potovanje v tišino (sprostitvene igre za otroke)

- 19.11.2021 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (teden pogovora o zdravi prehrani)

- obisk čebelarja

- obisk kuharja Boštjana

- pogovorne urice

                     DECEMBER

- okrasitev igralnic, garderobe
- prihod dedka Mraza (16. 12. 2021) s predstavo za otroke v izvedbi vzgojiteljic

- iskrivi december z dopoldanskimi prazničnimi delavnicami

- NA PRAGU ZIME (praznovanje zime) - prihod babice Zime

- izdelava otroških novoletnih voščilnic za prodajo

                      JANUAR

- obisk palčka iz decembrske predstave (po skupinah)

- predavanje za starše z 2. roditeljskim sestankom

- dramatizacija otroci otrokom in predstava za starše

- 18. 1. 2022 dan odprtih vrat za izven-vrtčevske otroke

                      FEBRUAR

- mesec kulture (Svet pisane besede - deklamacije, izštevanke, šaljivke, besedne igre, rime, zgodbe,...)

- obisk pisatelja g. Draga Pirman s poučno urico za otroke

- 18. 2. 2022 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

                        MAREC

- pustni direndaj (čas počitnic)

- NA PRAGU POMLADI (praznovanje pomladi) poiščimo pomlad; dopoldanski pohod po Banovi hosti s pomladno vilo

- tema meseca: Moja družina

- 18. 3. 2022 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

                         APRIL

- Velikonočne dopoldanske delavnice z babicami

- 5. 4. 2022 svetovni dan zdravja (predstavitev poklica zdravnik)

- 22.4. 2022 Svetovni dan Zemlje: čistilna akcija - uredimo in očistimo okolico vrtca

- AMBASADORJI NASMEHA; živali v vrtcu (obisk društva Po Pasje)

- pogovorne urice

                       MAJ

- otvoritev novega vrtca

- kolesarski poligon; v okviru športnega projekta Mali sonček

- 10. 5. 2022 svetovni dan gibanja (kros)

- zbiralna akcija starega papira

- obisk šivilje/izdelava lutk

                      JUNIJ

- NA PRAGU POLETJA (praznovanje poletja); otroci pojejo otrokom

- izdaja internega priročnika Naše namizne igre

- 3. roditeljski sestanek

- ZAKLJUČKI SKUPIN posamezno po oddelkih

 

 

CENE OSKRBE

 

Občinski svet Občine Brežice je na 18. seji dne 10. 6. 2021 sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, ki se bodo uporabljale od 1. 9. 2021.

 

Spremembe, ki začnejo veljati s 1. 9. 2021, po ZVrt-G so:

 

- starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni,

- starši so oproščeni plačila za vrtec ta tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem,

- sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, oz. imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo pri daljših odsotnostih otrok, ki trajajo neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca (skupno).

Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

Rezervacija se obračunava v višini 25 % od plačila, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil dnevno, kot je določeno plačilo staršev.

MESEČNI STROŠKI ŽIVIL 42, 96 eur.

Odsotnost mora biti vnaprej napovedana.

 

 

STAROST PROGRAM OD 6 DO 9 UR
1. starostno obdobje (1 - 3 let) 624,00 EUR
2. starostno obdobje (4 - 6 let) 486,00 EUR
 KOMBINIRANI oddelek (3 - 4 let) 436,00 EUR

 

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

REDNE DEJAVNOSTI OGLEDI

OSNOVNE ZNAČILNOSTI METODOLOGIJE

KORAK ZA KORAKOM

DODATNA PONUDBA

gibanje, jezik, umetnost

 

likovne in oblikovne dejavnosti

 

glasbene, plesne in dramske dejavnosti

 

družba

 

narava

 

matematika

 

igre po želji otrok

 

prometna vzgoja

 

zdrava prehrana in kulturno vedenje

 

skrb za urejeno okolje in notranjost vrtca

lutkovne predstave v izvedbi vzg.

 

 

 

 

 

 

 

poudarek na individualizaciji vsakega otroka

 

poudarek na pomoči otroku, da izbira pri planiranih dejavnostih in kotičkih za igro

 

poudarek na vključevanju družine in širšega okolja v dejavnost skupine, ki ima velik vpliv na otrokov razvoj

 

upoštevanje razvojno primernih načinov učenja malih otrok

 

spontana in vodena igra otrok

 

 

ciciban planinec
 
športna abeceda
 

 

 

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - mlajše skupine ( 1 do 3 let ), 1. starostno obdobje

ČAS

DEJAVNOSTI

5.308.00 sprejem otrok, dejavnosti po želji
8.008.30 zajtrk, osebna higiena, nega
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.15 igre in bivanje na prostem
11.1511.45 kosilo, osebna higiena
11.4512.00 umivanje in priprava na počitek (glasba, pravljica)
12.0014.00 počitek ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - starejše skupine ( 3 do 6 let ), 2. starostno obdobje

ČAS DEJAVNOSTI
5.308.00 prihod, sprejem otrok, različne dejavnosti v manjših skupinah
8.008.30 priprava na zajtrk, osebna higiena, zajtrk
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.30 različne dejavnosti na igrišču, sprehodi, ogledi, izleti
11.3012.30 priprava na kosilo, kosilo, osebna higiena
12.3014.00 priprava na počitek, počitek (pravljica, glasba) ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

Zaradi virusa SARS-CoV do decembra 2021 ne bomo izvajali skupnih popoldanskih dejavnosti in se bomo prilagajali trenutnim razmeram.

 

DNEVI S POSEBNO VSEBINO, PRAZNOVANJA IN SREČANJA

                    SEPTEMBER

RINGARAJČKOVO POTOVANJE SKOZI LETNE ČASE

- uvajalno obdobje otrok,

- ureditev igralnic, igralnih kotičkov, oglasnih desk

- lutkovna predstava gledališča Fru Fru

- 1. roditeljski sestanek po skupinah

                    OKTOBER

- TEDEN OTROKA ( 4. 10. - 8. 10. 2021 ), tema "Razigran uživaj dan"
- prihod maskote in knjižnega nahrbtnika

- lutkovna igrica vzgojiteljic

- NA PRAGU JESENI, praznovanje jeseni, obisk botre Jesen (pohod po Banovi hosti)

- pohod po Banovem gozdu ali v okolici Artič z gozdnim škratom

- zbiralna akcija starega papirja

                  NOVEMBER

- potovanje v tišino (sprostitvene igre za otroke)

- 19.11.2021 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (teden pogovora o zdravi prehrani)

- obisk čebelarja

- obisk kuharja Boštjana

- pogovorne urice

                     DECEMBER

- okrasitev igralnic, garderobe
- prihod dedka Mraza (16. 12. 2021) s predstavo za otroke v izvedbi vzgojiteljic

- iskrivi december z dopoldanskimi prazničnimi delavnicami

- NA PRAGU ZIME (praznovanje zime) - prihod babice Zime

- izdelava otroških novoletnih voščilnic za prodajo

                      JANUAR

- obisk palčka iz decembrske predstave (po skupinah)

- predavanje za starše z 2. roditeljskim sestankom

- dramatizacija otroci otrokom in predstava za starše

- 18. 1. 2022 dan odprtih vrat za izven-vrtčevske otroke

                      FEBRUAR

- mesec kulture (Svet pisane besede - deklamacije, izštevanke, šaljivke, besedne igre, rime, zgodbe,...)

- obisk pisatelja g. Draga Pirman s poučno urico za otroke

- 18. 2. 2022 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

                        MAREC

- pustni direndaj (čas počitnic)

- NA PRAGU POMLADI (praznovanje pomladi) poiščimo pomlad; dopoldanski pohod po Banovi hosti s pomladno vilo

- tema meseca: Moja družina

- 18. 3. 2022 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

                         APRIL

- Velikonočne dopoldanske delavnice z babicami

- 5. 4. 2022 svetovni dan zdravja (predstavitev poklica zdravnik)

- 22.4. 2022 Svetovni dan Zemlje: čistilna akcija - uredimo in očistimo okolico vrtca

- AMBASADORJI NASMEHA; živali v vrtcu (obisk društva Po Pasje)

- pogovorne urice

                       MAJ

- otvoritev novega vrtca

- kolesarski poligon; v okviru športnega projekta Mali sonček

- 10. 5. 2022 svetovni dan gibanja (kros)

- zbiralna akcija starega papira

- obisk šivilje/izdelava lutk

                      JUNIJ

- NA PRAGU POLETJA (praznovanje poletja); otroci pojejo otrokom

- izdaja internega priročnika Naše namizne igre

- 3. roditeljski sestanek

- ZAKLJUČKI SKUPIN posamezno po oddelkih

 

 

CENE OSKRBE

 

Občinski svet Občine Brežice je na 18. seji dne 10. 6. 2021 sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, ki se bodo uporabljale od 1. 9. 2021.

 

Spremembe, ki začnejo veljati s 1. 9. 2021, po ZVrt-G so:

 

- starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni,

- starši so oproščeni plačila za vrtec ta tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem,

- sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, oz. imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo pri daljših odsotnostih otrok, ki trajajo neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca (skupno).

Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

Rezervacija se obračunava v višini 25 % od plačila, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil dnevno, kot je določeno plačilo staršev.

MESEČNI STROŠKI ŽIVIL 42, 96 eur.

Odsotnost mora biti vnaprej napovedana.

 

 

STAROST PROGRAM OD 6 DO 9 UR
1. starostno obdobje (1 - 3 let) 624,00 EUR
2. starostno obdobje (4 - 6 let) 486,00 EUR
 KOMBINIRANI oddelek (3 - 4 let) 436,00 EUR

 

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka