REDNE DEJAVNOSTI OGLEDI

OSNOVNE ZNAČILNOSTI METODOLOGIJE

KORAK ZA KORAKOM

DODATNA PONUDBA

gibanje, jezik, umetnost

 

likovne in oblikovne dejavnosti

 

glasbene, plesne in dramske dejavnosti

 

družba

 

narava

 

matematika

 

igre po želji otrok

 

prometna vzgoja

 

zdrava prehrana in kulturno vedenje

 

skrb za urejeno okolje in notranjost vrtca

lutkovne predstave v izvedbi vzg.

 

 

 

 

 

 

 

poudarek na individualizaciji vsakega otroka

 

poudarek na pomoči otroku, da izbira pri planiranih dejavnostih in kotičkih za igro

 

poudarek na vključevanju družine in širšega okolja v dejavnost skupine, ki ima velik vpliv na otrokov razvoj

 

upoštevanje razvojno primernih načinov učenja malih otrok

 

spontana in vodena igra otrok

 

 

ciciban planinec
 
športna abeceda
 

nogomet

 

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - mlajše skupine ( 1 do 3 let ), 1. starostno obdobje

ČAS

DEJAVNOSTI

5.308.00 sprejem otrok, dejavnosti po želji
8.008.30 zajtrk, osebna higiena, nega
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.15 igre in bivanje na prostem
11.1511.45 kosilo, osebna higiena
11.4512.00 umivanje in priprava na počitek (glasba, pravljica)
12.0014.00 počitek ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - starejše skupine ( 3 do 6 let ), 2. starostno obdobje

ČAS DEJAVNOSTI
5.308.00 prihod, sprejem otrok, različne dejavnosti v manjših skupinah
8.008.30 priprava na zajtrk, osebna higiena, zajtrk
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.30 različne dejavnosti na igrišču, sprehodi, ogledi, izleti
11.3012.30 priprava na kosilo, kosilo, osebna higiena
12.3014.00 priprava na počitek, počitek (pravljica, glasba) ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

Zaradi virusa SARS-CoV do decembra 2020 ne bomo izvajali skupnih popoldanskih dejavnosti in se bomo prilagajali trenutnim razmeram.

 

DNEVI S POSEBNO VSEBINO, PRAZNOVANJA IN SREČANJA

                    SEPTEMBER

RINGARAJČKOVO POTOVANJE SKOZI LETNE ČASE

- uvajalno obdobje otrok,

- ureditev igralnic, igralnih kotičkov, oglasnih desk

- 1. roditeljski sestanek po skupinah

                    OKTOBER

- TEDEN OTROKA ( 5. 10. - 9. 10. 2019 ), tema "Odgovor je pogovor"
- prihod maskote in knjižnega nahrbtnika

- lutkovna igrica vzgojiteljic

- NA PRAGU JESENI, praznovanje jeseni, obisk botre Jesen (pohod po Banovi hosti)

- pohod po Banovem gozdu ali v okolici Artič (15.10.2019 - svetovni dan hoje)

- zbiralna akcija starega papirja

                  NOVEMBER

- potovanje v tišino (sprostitvene igrice za otroke, obisk pokopališča)

- 15.11.2019 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (teden pogovora o zdravi prehrani)

- pogovorne urice

                     DECEMBER

- okrasitev igralnic, garderobe
- prihod dedka Mraza (17. 12. 2020) s predstavo za otroke v izvedbi vzgojiteljic/lutkovna predstava po oddelkih

- iskrivi december z dopoldanskimi prazničnimi delavnicami

- NA PRAGU ZIME (praznovanje zime) - pohod s svetilkami in gozdnim škratom

- ODPRIMO SRECE: otroci zbiramo za Karitas

                      JANUAR

- obisk škratka Prehladka

- predavanje za starše z 2. roditeljskim sestankom

- dramatizacija otroci otrokom in predstava za starše

- 12. 1. 2021 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

                      FEBRUAR

- dramatizacija otroci otrokom in predstava staršem

- mesec kulture

- pustni direndaj

- pravljične urice v šolski knjižnici

- 16. 2. 2020 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

                        MAREC

- NA PRAGU POMLADI (praznovanje pomladi) poiščimo pomlad; dopoldanski pohod po Banovi hosti s pomladnim

  škratom

- 25.3.2020 nastop otrok za materinski dan v Prosvetnem domu

- 16. 3. 2020 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

- 22.3.2020 svetovni dan voda (do potoka)

                         APRIL

- Velikonočne dopoldanske delavnice

- 22. 4. 2020 Svetovni dan Zemlje; čistilna akcija - uredimo in očistimo okolico vrtca, ureditev visoke grede

- 5. 4. 2020 svetovni dan zdravja (predstavitev poklica zdravnik)

- 29. 4. 2020 svetovni dan plesa (plesna dejavnost - ustvarjalni gib)

- AMBASADORJI NASMEHA; živali v vrtcu (obisk društva Po Pasje)

- lutkovne predstave vzgojiteljic po oddelkih, na eko temo

- pogovorne urice

                       MAJ

- športno popoldne

- medgeneracijsko druženje (dopoldanski pohod, kolesarski poligon na igrišču, predstavitev hobijev)

- kolesarski poligon; v okviru športnega projekta Mali sonček

- 10. 5. 2021 svetovni dan gibanja (kros)

- 15. 5. 2021 svetovno dan družine (teden pogovora o družini)

- zbiralna akcija starega papirja

                      JUNIJ

- NA PRAGU POLETJA (praznovanje poletja); otroci pojejo otrokom

- lutkovna predstava vzgojiteljic

- izdaja internega priročnika Naše namizne igre

- 3. roditeljski sestanek

- ZAKLJUČKI SKUPIN posamezno po oddelkih

 

 

CENE OSKRBE

 

Starši prispevajo ustrezen delež na osnovi lastnih prihodkov. Plačilo določa Občina Brežice po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši plačujejo od 10 do 77 % ekonomske cene.

Ekonomska cena se lahko med letom spreminja v skladu s spremembami števila oddelkov in povečevanja stroškov. Ceno potrjuje Občinski svet.

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo pri daljših odsotnostih otrok, ki trajajo neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca (skupno).

Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

Rezervacija se obračunava v višini 25 % od plačila, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil dnevno, kot je določeno plačilo staršev.

Odsotnost mora biti vnaprej napovedana.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

 

STAROST PROGRAM OD 6 DO 9 UR
1. starostno obdobje (1 - 3 let) 530,00 EUR
2. starostno obdobje (4 - 6 let) 383,00 EUR
 KOMBINIRANI oddelek (3 - 4 let) 447,00 EUR

 

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

REDNE DEJAVNOSTI OGLEDI

OSNOVNE ZNAČILNOSTI METODOLOGIJE

KORAK ZA KORAKOM

DODATNA PONUDBA

gibanje, jezik, umetnost

 

likovne in oblikovne dejavnosti

 

glasbene, plesne in dramske dejavnosti

 

družba

 

narava

 

matematika

 

igre po želji otrok

 

prometna vzgoja

 

zdrava prehrana in kulturno vedenje

 

skrb za urejeno okolje in notranjost vrtca

lutkovne predstave v izvedbi vzg.

 

 

 

 

 

 

 

poudarek na individualizaciji vsakega otroka

 

poudarek na pomoči otroku, da izbira pri planiranih dejavnostih in kotičkih za igro

 

poudarek na vključevanju družine in širšega okolja v dejavnost skupine, ki ima velik vpliv na otrokov razvoj

 

upoštevanje razvojno primernih načinov učenja malih otrok

 

spontana in vodena igra otrok

 

 

ciciban planinec
 
športna abeceda
 

nogomet

 

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - mlajše skupine ( 1 do 3 let ), 1. starostno obdobje

ČAS

DEJAVNOSTI

5.308.00 sprejem otrok, dejavnosti po želji
8.008.30 zajtrk, osebna higiena, nega
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.15 igre in bivanje na prostem
11.1511.45 kosilo, osebna higiena
11.4512.00 umivanje in priprava na počitek (glasba, pravljica)
12.0014.00 počitek ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - starejše skupine ( 3 do 6 let ), 2. starostno obdobje

ČAS DEJAVNOSTI
5.308.00 prihod, sprejem otrok, različne dejavnosti v manjših skupinah
8.008.30 priprava na zajtrk, osebna higiena, zajtrk
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.30 različne dejavnosti na igrišču, sprehodi, ogledi, izleti
11.3012.30 priprava na kosilo, kosilo, osebna higiena
12.3014.00 priprava na počitek, počitek (pravljica, glasba) ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

Zaradi virusa SARS-CoV do decembra 2020 ne bomo izvajali skupnih popoldanskih dejavnosti in se bomo prilagajali trenutnim razmeram.

 

DNEVI S POSEBNO VSEBINO, PRAZNOVANJA IN SREČANJA

                    SEPTEMBER

RINGARAJČKOVO POTOVANJE SKOZI LETNE ČASE

- uvajalno obdobje otrok,

- ureditev igralnic, igralnih kotičkov, oglasnih desk

- 1. roditeljski sestanek po skupinah

                    OKTOBER

- TEDEN OTROKA ( 5. 10. - 9. 10. 2019 ), tema "Odgovor je pogovor"
- prihod maskote in knjižnega nahrbtnika

- lutkovna igrica vzgojiteljic

- NA PRAGU JESENI, praznovanje jeseni, obisk botre Jesen (pohod po Banovi hosti)

- pohod po Banovem gozdu ali v okolici Artič (15.10.2019 - svetovni dan hoje)

- zbiralna akcija starega papirja

                  NOVEMBER

- potovanje v tišino (sprostitvene igrice za otroke, obisk pokopališča)

- 15.11.2019 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (teden pogovora o zdravi prehrani)

- pogovorne urice

                     DECEMBER

- okrasitev igralnic, garderobe
- prihod dedka Mraza (17. 12. 2020) s predstavo za otroke v izvedbi vzgojiteljic/lutkovna predstava po oddelkih

- iskrivi december z dopoldanskimi prazničnimi delavnicami

- NA PRAGU ZIME (praznovanje zime) - pohod s svetilkami in gozdnim škratom

- ODPRIMO SRECE: otroci zbiramo za Karitas

                      JANUAR

- obisk škratka Prehladka

- predavanje za starše z 2. roditeljskim sestankom

- dramatizacija otroci otrokom in predstava za starše

- 12. 1. 2021 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

                      FEBRUAR

- dramatizacija otroci otrokom in predstava staršem

- mesec kulture

- pustni direndaj

- pravljične urice v šolski knjižnici

- 16. 2. 2020 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

                        MAREC

- NA PRAGU POMLADI (praznovanje pomladi) poiščimo pomlad; dopoldanski pohod po Banovi hosti s pomladnim

  škratom

- 25.3.2020 nastop otrok za materinski dan v Prosvetnem domu

- 16. 3. 2020 dan odprtih vrat za izven vrtčevske otroke

- 22.3.2020 svetovni dan voda (do potoka)

                         APRIL

- Velikonočne dopoldanske delavnice

- 22. 4. 2020 Svetovni dan Zemlje; čistilna akcija - uredimo in očistimo okolico vrtca, ureditev visoke grede

- 5. 4. 2020 svetovni dan zdravja (predstavitev poklica zdravnik)

- 29. 4. 2020 svetovni dan plesa (plesna dejavnost - ustvarjalni gib)

- AMBASADORJI NASMEHA; živali v vrtcu (obisk društva Po Pasje)

- lutkovne predstave vzgojiteljic po oddelkih, na eko temo

- pogovorne urice

                       MAJ

- športno popoldne

- medgeneracijsko druženje (dopoldanski pohod, kolesarski poligon na igrišču, predstavitev hobijev)

- kolesarski poligon; v okviru športnega projekta Mali sonček

- 10. 5. 2021 svetovni dan gibanja (kros)

- 15. 5. 2021 svetovno dan družine (teden pogovora o družini)

- zbiralna akcija starega papirja

                      JUNIJ

- NA PRAGU POLETJA (praznovanje poletja); otroci pojejo otrokom

- lutkovna predstava vzgojiteljic

- izdaja internega priročnika Naše namizne igre

- 3. roditeljski sestanek

- ZAKLJUČKI SKUPIN posamezno po oddelkih

 

 

CENE OSKRBE

 

Starši prispevajo ustrezen delež na osnovi lastnih prihodkov. Plačilo določa Občina Brežice po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši plačujejo od 10 do 77 % ekonomske cene.

Ekonomska cena se lahko med letom spreminja v skladu s spremembami števila oddelkov in povečevanja stroškov. Ceno potrjuje Občinski svet.

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo pri daljših odsotnostih otrok, ki trajajo neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca (skupno).

Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

Rezervacija se obračunava v višini 25 % od plačila, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil dnevno, kot je določeno plačilo staršev.

Odsotnost mora biti vnaprej napovedana.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

 

STAROST PROGRAM OD 6 DO 9 UR
1. starostno obdobje (1 - 3 let) 530,00 EUR
2. starostno obdobje (4 - 6 let) 383,00 EUR
 KOMBINIRANI oddelek (3 - 4 let) 447,00 EUR

 

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2021 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka