Kljub temu da je že v času rednega programa poskrbljeno za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja, z obogatitvenimi dejavnostmi skrbimo za dodatne spodbude na posameznih področjih. Izvajajo se v dopoldanskem času vzporedno s programom. Njihovo vsebino in število prilagajamo starosti in razvojnim značilnostim otrok. Število dejavnosti, ki se izvajajo v skupini, načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga predstavi vsem staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejme tudi soglasje, da se z določeno obogatitveno dejavnostjo strinjajo.

 

Te dejavnosti se izvajajo v raznovrstnih oblikah:

 

1. ŠPORTNE GIBALNE AKTIVNOSTI

   - vadbene ure, ki so ciljno načrtovane 1x tedensko,

   - športni program Mali sonček,

   - gozdne igralnice, pohodi, gibalne igrice,

   - plavalni tečaj/prilagajanje na vodo za najstarejšo skupino, kjer se bodo otroci prilagajali na vodo, se učili nadzorovanja dihanja nad in pod vodo, se učili drsenja na vodi...

 

2. GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE PREDSTAVE

   Otroci se radi družijo z lutkami od blizu, v prijaznem razpoloženju se aktivno vključujejo v dogajanje. Tako bomo poskrbeli za uživanje ob ogledu zaigranih predstav s strani naših vzgojiteljic ob prihodu dedka Mraza

 

3. SPODBUJANJE KNJIŽNE KULTURE

   - obiski šolske knjižnice in izposoja knjig,

   - pravljične minutke s knjižničarjem,

   - palček Bralček ( izdelovanje družinske knjige )

 

4. EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

   - skupaj skrbimo za urejanje zeliščne gredice pri kozolcu,

   - čistilne akcije,

   - dan Zemlje,

   - varčevanje z vodo in elektriko,

   - ločevanje odpadkov v igralnici,

 

5. PRAZNOVANJA IN MEDSEBOJNA POVEZOVANJA

   Ta so namenjena veselemu, prijetnemu druženju skupin vrtca, krepitvi pripadnosti, medsebojnemu sodelovanju in zaupanju, praznovanje rojstnih dni, pomežik jeseni, teden otroka, veseli december, pustovanje, skupne igre, srečanja s starši, predstave otroci otrokom,

 

6. KRAJŠI PROJETKI SKUPIN IN IZLETI

   

   - obisk Kekčeve dežele (Igralčki in Navihančki),

   - otroci pojejo za oskrbovance Domu starejših občanov Krško (preko video posnetka),

   - prespimo noč v vrtcu ( najstarejša skupina ),

   - plavalni tečaj ( najstarejša skupina )

Kljub temu da je že v času rednega programa poskrbljeno za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja, z obogatitvenimi dejavnostmi skrbimo za dodatne spodbude na posameznih področjih. Izvajajo se v dopoldanskem času vzporedno s programom. Njihovo vsebino in število prilagajamo starosti in razvojnim značilnostim otrok. Število dejavnosti, ki se izvajajo v skupini, načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga predstavi vsem staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejme tudi soglasje, da se z določeno obogatitveno dejavnostjo strinjajo.

 

Te dejavnosti se izvajajo v raznovrstnih oblikah:

 

1. ŠPORTNE GIBALNE AKTIVNOSTI

   - vadbene ure, ki so ciljno načrtovane 1x tedensko,

   - športni program Mali sonček,

   - gozdne igralnice, pohodi, gibalne igrice,

   - plavalni tečaj/prilagajanje na vodo za najstarejšo skupino, kjer se bodo otroci prilagajali na vodo, se učili nadzorovanja dihanja nad in pod vodo, se učili drsenja na vodi...

 

2. GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE PREDSTAVE

   Otroci se radi družijo z lutkami od blizu, v prijaznem razpoloženju se aktivno vključujejo v dogajanje. Tako bomo poskrbeli za uživanje ob ogledu zaigranih predstav s strani naših vzgojiteljic ob prihodu dedka Mraza

 

3. SPODBUJANJE KNJIŽNE KULTURE

   - obiski šolske knjižnice in izposoja knjig,

   - pravljične minutke s knjižničarjem,

   - palček Bralček ( izdelovanje družinske knjige )

 

4. EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

   - skupaj skrbimo za urejanje zeliščne gredice pri kozolcu,

   - čistilne akcije,

   - dan Zemlje,

   - varčevanje z vodo in elektriko,

   - ločevanje odpadkov v igralnici,

 

5. PRAZNOVANJA IN MEDSEBOJNA POVEZOVANJA

   Ta so namenjena veselemu, prijetnemu druženju skupin vrtca, krepitvi pripadnosti, medsebojnemu sodelovanju in zaupanju, praznovanje rojstnih dni, pomežik jeseni, teden otroka, veseli december, pustovanje, skupne igre, srečanja s starši, predstave otroci otrokom,

 

6. KRAJŠI PROJETKI SKUPIN IN IZLETI

   

   - obisk Kekčeve dežele (Igralčki in Navihančki),

   - otroci pojejo za oskrbovance Domu starejših občanov Krško (preko video posnetka),

   - prespimo noč v vrtcu ( najstarejša skupina ),

   - plavalni tečaj ( najstarejša skupina )

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka