PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

V letošnjem letu bomo že tretje leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.

Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira Nacionalni inštitut za javno zdravje je:

Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost.

Preberite več ...

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

ZDRAVJE V VRTCU

 

V letošnjem letu bomo že tretje leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.

 

Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira Nacionalni inštitut za javno zdravje je:

Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost.

 

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni bil blizu. 

 

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo za vse življenje. Zato je pomembno, da v vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade in zdrav način življenja. Poudarek bo na pozitivnih spodbudah oz. občutkih, ki bodo krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje.

 Poslanstvo, cilj projekta je:

  • dobro počutje otrok v vrtcu
  • zdravje kot pomembna vrednota
  • ustvarjamo pogoje za dobro počutje 

Področja aktivnosti za krepitev zdravja otrok so zdrava prehrana, gibanje, dobri medosebni odnosi, skrb za osebno higieno in varno psihofizično okolje.

Področja se med seboj močno prepletajo in vplivajo druga na druge.

Otroci si na področju prehrane oblikujejo ustrezne prehranske navade, ustvarijo pozitiven odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja.

 

Na področju gibanja si otroci pridobijo navade vsakodnevnega gibanja, kajti le to vpliva na razvoj celotne otrokove osebnosti. Na področju medsebojni odnosov, si otrok pridobiva konkretne socialne izkušnje, se uči ustrezno reševati konkretne primere. Na področju osebne higiene, pa se otroci navajajo na samostojnost pri skrbi zase. Ustvarjamo varno okolje, kjer skrbimo za psihofizično varnost, ki omogoča zagotavljanje zasebnosti ter spodbude za učenje. Z različnimi aktivnostmi skrbimo za počitek, dobro počutje, izražanje občutkov, spodbujanje otrok k reševanju konfliktov, sodelovanje pri dejavnostih, ki spodbujajo pozitivno samopodobo.

 

Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih tako vzgojiteljic kot staršev izjemno vplivata na razvoj otrokovega zdravega načina življenja.

 

Vodja projekta: vzg. TINA ČIMŽAR

PROJEKT GOZDNA IGRALNICA

Projekt GOZDNA IGRALNICA bomo v šolskem letu 2021/2022 izvajale kot projekt, v sklopu Mreže gozdnih vrtcev Slovenije.

Preberite več ...

PROJEKT Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V letošnjem šolskem letu, letu 2021/2022 nadaljujemo z projektom  Z GIBANJEM DO ZDRAVJA v povezavi z športnim programom MALI SONČEK.

Preberite več ...

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Z glasbenimi dejavnostmi  spodbujamo pri otroku veselje do zvoka, igre, gibanja, razvijamo splošno sposobnost zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti, jezikovno komunikacijo, socialno vedenje…

S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbe vplivamo na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in  gibalni razvoj.

Preberite več ...

PROJEKT RINGARAJČEK BRALČEK

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali Bralni projekt: RINGARAJČEK BRALČEK - potujoči nahrbtnik, razvijanje zgodnje pismenosti skozi igro

Bralna kultura se začne že v najzgodnejših obdobjih življenja.

Preberite več ...

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

V letošnjem letu bomo že tretje leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.

Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira Nacionalni inštitut za javno zdravje je:

Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost.

Preberite več ...

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

ZDRAVJE V VRTCU

 

V letošnjem letu bomo že tretje leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.

 

Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira Nacionalni inštitut za javno zdravje je:

Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost.

 

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni bil blizu. 

 

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo za vse življenje. Zato je pomembno, da v vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade in zdrav način življenja. Poudarek bo na pozitivnih spodbudah oz. občutkih, ki bodo krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje.

 Poslanstvo, cilj projekta je:

  • dobro počutje otrok v vrtcu
  • zdravje kot pomembna vrednota
  • ustvarjamo pogoje za dobro počutje 

Področja aktivnosti za krepitev zdravja otrok so zdrava prehrana, gibanje, dobri medosebni odnosi, skrb za osebno higieno in varno psihofizično okolje.

Področja se med seboj močno prepletajo in vplivajo druga na druge.

Otroci si na področju prehrane oblikujejo ustrezne prehranske navade, ustvarijo pozitiven odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja.

 

Na področju gibanja si otroci pridobijo navade vsakodnevnega gibanja, kajti le to vpliva na razvoj celotne otrokove osebnosti. Na področju medsebojni odnosov, si otrok pridobiva konkretne socialne izkušnje, se uči ustrezno reševati konkretne primere. Na področju osebne higiene, pa se otroci navajajo na samostojnost pri skrbi zase. Ustvarjamo varno okolje, kjer skrbimo za psihofizično varnost, ki omogoča zagotavljanje zasebnosti ter spodbude za učenje. Z različnimi aktivnostmi skrbimo za počitek, dobro počutje, izražanje občutkov, spodbujanje otrok k reševanju konfliktov, sodelovanje pri dejavnostih, ki spodbujajo pozitivno samopodobo.

 

Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih tako vzgojiteljic kot staršev izjemno vplivata na razvoj otrokovega zdravega načina življenja.

 

Vodja projekta: vzg. TINA ČIMŽAR

PROJEKT GOZDNA IGRALNICA

Projekt GOZDNA IGRALNICA bomo v šolskem letu 2021/2022 izvajale kot projekt, v sklopu Mreže gozdnih vrtcev Slovenije.

Preberite več ...

PROJEKT Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V letošnjem šolskem letu, letu 2021/2022 nadaljujemo z projektom  Z GIBANJEM DO ZDRAVJA v povezavi z športnim programom MALI SONČEK.

Preberite več ...

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Z glasbenimi dejavnostmi  spodbujamo pri otroku veselje do zvoka, igre, gibanja, razvijamo splošno sposobnost zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti, jezikovno komunikacijo, socialno vedenje…

S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbe vplivamo na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in  gibalni razvoj.

Preberite več ...

PROJEKT RINGARAJČEK BRALČEK

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali Bralni projekt: RINGARAJČEK BRALČEK - potujoči nahrbtnik, razvijanje zgodnje pismenosti skozi igro

Bralna kultura se začne že v najzgodnejših obdobjih življenja.

Preberite več ...

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka