OBVESTILO

 

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za VPIS V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

 

Vpis bo potekal za programe:

 • dnevni program:  v trajanju od 6 do 9 ur dnevno in
 • poldnevni program: ki traja od 4 do 6 ur na dan (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok) in
 • krajši program: za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, v trajanju od 240 do 720 ur letno, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok).

 

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje:

 

od 8. do 15. marca 2021,  od 8. ure dalje.

 

Vlogo je potrebno oddati na obrazcu, ki je javno objavljen na spletni strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

 

Način oddaje vloge:

Vlogo lahko oddate v fizični obliki po navadni pošti ali po elektronski pošti na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol. Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana. 

 

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2021/22 od 1. 9. 2021. Vloge morajo oddati tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

 

Pogoj za vključitev:

V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Način vključevanja otrok:

 • V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo 1. 9. 2021 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
 • Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 21. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili.
 • Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti.

 

Dodatne informacije:

Na spletnih straneh vrtca oz. šole, kjer je objavljena vloga za vpis je objavljena tudi DEŽURNA telefonska številka, na kateri lahko dobite več informacij.

OBVESTILO

 

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za VPIS V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

 

Vpis bo potekal za programe:

 • dnevni program:  v trajanju od 6 do 9 ur dnevno in
 • poldnevni program: ki traja od 4 do 6 ur na dan (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok) in
 • krajši program: za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, v trajanju od 240 do 720 ur letno, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok).

 

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje:

 

od 8. do 15. marca 2021,  od 8. ure dalje.

 

Vlogo je potrebno oddati na obrazcu, ki je javno objavljen na spletni strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

 

Način oddaje vloge:

Vlogo lahko oddate v fizični obliki po navadni pošti ali po elektronski pošti na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol. Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana. 

 

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2021/22 od 1. 9. 2021. Vloge morajo oddati tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

 

Pogoj za vključitev:

V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Način vključevanja otrok:

 • V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo 1. 9. 2021 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
 • Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 21. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili.
 • Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti.

 

Dodatne informacije:

Na spletnih straneh vrtca oz. šole, kjer je objavljena vloga za vpis je objavljena tudi DEŽURNA telefonska številka, na kateri lahko dobite več informacij.

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka