Spoštovani starši,

 

obveščamo Vas, da je Občinski svet Občine Brežice na 18. seji dne 10. 6. 2021 sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, ki se bodo uporabljale od 1. 9. 2021.

 

DNEVNI PROGRAM STARA CENA NOVA CENA
- prvo starostno obdobje 530,00 eur 624,00 eur
- kombinirani oddelek 447,00 eur 486,00 eur
- drugo starostno obdobje 383,00 eur 436,00 eur

 

Hkrati Občina Brežice sofinancira 50% povišanja cene v proračunskem letu 2021 staršem, ki imajo v vrtcih vpisanega enega otroka v kolikor ta ni že deležen oprostitev države. To pomeni, da je to prvi otrok, oz. da je drugi otrok pri čemer starejši sorojenec ne obiskuje vrtčevskega varstva istočasno.

 

MESEČNI STROŠKI ŽIVIL 42, 96 eur.

 

Spremembe, ki začnejo veljati s 1. 9. 2021, po ZVrt-G so:

 

- starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni,

- starši so oproščeni plačila za vrtec ta tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem,

- sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, oz. imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

 

 

Lepo pozdravljeni,

 

Ravnateljica: Vesna Bogovič, l.r.

 

 

 

Spoštovani starši,

 

obveščamo Vas, da je Občinski svet Občine Brežice na 18. seji dne 10. 6. 2021 sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, ki se bodo uporabljale od 1. 9. 2021.

 

DNEVNI PROGRAM STARA CENA NOVA CENA
- prvo starostno obdobje 530,00 eur 624,00 eur
- kombinirani oddelek 447,00 eur 486,00 eur
- drugo starostno obdobje 383,00 eur 436,00 eur

 

Hkrati Občina Brežice sofinancira 50% povišanja cene v proračunskem letu 2021 staršem, ki imajo v vrtcih vpisanega enega otroka v kolikor ta ni že deležen oprostitev države. To pomeni, da je to prvi otrok, oz. da je drugi otrok pri čemer starejši sorojenec ne obiskuje vrtčevskega varstva istočasno.

 

MESEČNI STROŠKI ŽIVIL 42, 96 eur.

 

Spremembe, ki začnejo veljati s 1. 9. 2021, po ZVrt-G so:

 

- starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni,

- starši so oproščeni plačila za vrtec ta tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem,

- sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, oz. imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

 

 

Lepo pozdravljeni,

 

Ravnateljica: Vesna Bogovič, l.r.

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka