Na igriv in prijeten način bomo danes otroku skozi igro predstavili prelivanje.

V tej dejavnosti se otrok seznanja s strategijami merjenja prostornine. Z nalivanjem in prelivanjem spoznava, da v majhne posodice lahko nalijejo manj tekočine kot v velike. Pri tej dejavnosti razvija otrok tudi fino motoriko, koordinacijo vida in roke.

 

Potrebujemo:

 • posodo z vodo,
 • škarje,
 • papir,
 • vrč z lijakom,
 • različne prozorne lončke,
 • kozarce,
 • plastične steklenice: majhne, srednje in velike (steklenice lahko prerežete na polovici, da dobite lijak in kozarec).

 

Pripravite posodo z vodo. Naredite lijak iz papirja in lijak iz plastenke. Skupaj pripravite posodice, lončke, kozarce in jih postavite k vodi, da se bo lahko otrok z njimi igral.

Otrok naj se igra z vodo, jo naliva, preliva, polni različno velike kozarce, uporablja pa naj vrč in lijake. Pomagajte mu pri uporabi lijakov.

 

 

Prelivanje vode spremljajte z zastavljanjem vprašanj:

»Koliko posodic vode morate naliti v kozarec, da ga napolnite?

Kaj se bo zgodilo, če boste za prelivanje vode v kozarec uporabili še manjšo posodico?«

 

Otrok lahko primerja merjenje vode s podobno dejavnostjo v peskovniku – z merjenjem mivke. Odrasli naredite lijake iz papirja, ki jih oblikujete v stožec. Na ustreznem mestu izrežite odprtino ter robove lijaka spnite ali zalepite. Izberite dve posodici enake prostornine, toda različne oblike (nizko, široko in visoko, ozko). Spodbudite otroke k razmišljanju, ugotavljanju, v katero posodico lahko nalijemo več vode. Predvidevanje nato preverite z nalivanjem vode, mivke, …

 

Uživajte in skupaj z otrokom nalivajte, prelivajte, merite. 

 

IZŠTEVANKE

 

Vaš otrok odrašča in postaja vedno bolj zahteven. Starši in vrstniki ste mu zgled. Skozi igro otrok spoznava življenje odraslega človeka. Skozi igro se otrok uči odraščati in spoznavati pomen življenja.

Izštevanke odražajo neulovljivo otroško domišljijo.

Za danes vam pošiljamo nekaj kratkih.

 

Burja piha čez gore, dežek pada na polje, sonce se skoz veter smeje, veter pa oblake šteje: en, dva tri, pojdi ven ti!

Cvik cvak, petelinček pelji žito v stari mlinček! V mlinčku melje bela miš, cvik cvak, ti loviš.

Ekate pekate cukate me, fibe fabe domine, ektum pektum kufer štuc, kvinto kvanto finger puc.

Na nekem mostu je pisalo: cipcipilipcipilonika. Kdor te besede ne izgovori, tisti ga lovi in to si ti.

An ban, pet podgan štiri sove, črn vran, zajčkov pet in miške tri, kogar zgrabim, ta lovi.

 

 

 

POPOLDANSKO ZBIRANJE ZAKLADOV IZ NARAVE

 

Otroka povabite v gozd, kjer boste iskali zaklade narave. Skupaj v gozdu spoznavajte in nabirajte različne plodove, rastline, kamne, manjše palice…

Pogovarjajte se o barvah, površinah ter velikosti predmetov, ki ste jih zbrali. Opozorite na trde, gladke ter mehke površine. Po vrnitvi domov z njegovo pomočjo razvrstite nabrane predmete v posode. Predmete lahko razvrščate na enostaven način tako, da dajete enake predmete skupaj, npr. kamne, manjše palice in liste. Medtem se pogovarjajte o tem, kaj in kje ste našli nek predmet.

 

Otrok v naravi spoznava in nabira različne zaklade. Tako otrok spoznava okolje, saj različne predmete opazuje, se jih dotika ter vonja. Ob nabiranju predmetov razvija fino motoriko ter se uri v matematičnih spretnostih.

 

Če otrok najde kakšen izviren zaklad, ga lahko tudi pobarva po svoji domišljiji.

 

Na igriv in prijeten način bomo danes otroku skozi igro predstavili prelivanje.

V tej dejavnosti se otrok seznanja s strategijami merjenja prostornine. Z nalivanjem in prelivanjem spoznava, da v majhne posodice lahko nalijejo manj tekočine kot v velike. Pri tej dejavnosti razvija otrok tudi fino motoriko, koordinacijo vida in roke.

 

Potrebujemo:

 • posodo z vodo,
 • škarje,
 • papir,
 • vrč z lijakom,
 • različne prozorne lončke,
 • kozarce,
 • plastične steklenice: majhne, srednje in velike (steklenice lahko prerežete na polovici, da dobite lijak in kozarec).

 

Pripravite posodo z vodo. Naredite lijak iz papirja in lijak iz plastenke. Skupaj pripravite posodice, lončke, kozarce in jih postavite k vodi, da se bo lahko otrok z njimi igral.

Otrok naj se igra z vodo, jo naliva, preliva, polni različno velike kozarce, uporablja pa naj vrč in lijake. Pomagajte mu pri uporabi lijakov.

 

 

Prelivanje vode spremljajte z zastavljanjem vprašanj:

»Koliko posodic vode morate naliti v kozarec, da ga napolnite?

Kaj se bo zgodilo, če boste za prelivanje vode v kozarec uporabili še manjšo posodico?«

 

Otrok lahko primerja merjenje vode s podobno dejavnostjo v peskovniku – z merjenjem mivke. Odrasli naredite lijake iz papirja, ki jih oblikujete v stožec. Na ustreznem mestu izrežite odprtino ter robove lijaka spnite ali zalepite. Izberite dve posodici enake prostornine, toda različne oblike (nizko, široko in visoko, ozko). Spodbudite otroke k razmišljanju, ugotavljanju, v katero posodico lahko nalijemo več vode. Predvidevanje nato preverite z nalivanjem vode, mivke, …

 

Uživajte in skupaj z otrokom nalivajte, prelivajte, merite. 

 

IZŠTEVANKE

 

Vaš otrok odrašča in postaja vedno bolj zahteven. Starši in vrstniki ste mu zgled. Skozi igro otrok spoznava življenje odraslega človeka. Skozi igro se otrok uči odraščati in spoznavati pomen življenja.

Izštevanke odražajo neulovljivo otroško domišljijo.

Za danes vam pošiljamo nekaj kratkih.

 

Burja piha čez gore, dežek pada na polje, sonce se skoz veter smeje, veter pa oblake šteje: en, dva tri, pojdi ven ti!

Cvik cvak, petelinček pelji žito v stari mlinček! V mlinčku melje bela miš, cvik cvak, ti loviš.

Ekate pekate cukate me, fibe fabe domine, ektum pektum kufer štuc, kvinto kvanto finger puc.

Na nekem mostu je pisalo: cipcipilipcipilonika. Kdor te besede ne izgovori, tisti ga lovi in to si ti.

An ban, pet podgan štiri sove, črn vran, zajčkov pet in miške tri, kogar zgrabim, ta lovi.

 

 

 

POPOLDANSKO ZBIRANJE ZAKLADOV IZ NARAVE

 

Otroka povabite v gozd, kjer boste iskali zaklade narave. Skupaj v gozdu spoznavajte in nabirajte različne plodove, rastline, kamne, manjše palice…

Pogovarjajte se o barvah, površinah ter velikosti predmetov, ki ste jih zbrali. Opozorite na trde, gladke ter mehke površine. Po vrnitvi domov z njegovo pomočjo razvrstite nabrane predmete v posode. Predmete lahko razvrščate na enostaven način tako, da dajete enake predmete skupaj, npr. kamne, manjše palice in liste. Medtem se pogovarjajte o tem, kaj in kje ste našli nek predmet.

 

Otrok v naravi spoznava in nabira različne zaklade. Tako otrok spoznava okolje, saj različne predmete opazuje, se jih dotika ter vonja. Ob nabiranju predmetov razvija fino motoriko ter se uri v matematičnih spretnostih.

 

Če otrok najde kakšen izviren zaklad, ga lahko tudi pobarva po svoji domišljiji.

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka