CILJI IN NALOGE SODELOVANJA S STARŠI:

 • staršem zagotoviti informiranje, omogočiti izmenjavo informacij o otroku,
 • starše spodbujati k vključevanju v življenje in delo oddelka, vrtca,
 • omogočati staršem spoznavanje strokovnih pogledov na vzgojo, delo in prenašanje učinkovitih vzgojnih ukrepov v praksi,
 • spodbujati aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni vlogi družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Sodelovanje med starši in vrtcem pripomore k dvigu kvalitete dela in prispeva k dopolnjevanju družinske vzgoje.

 

Pomembno je sodelovanje predvsem na nivoju oddelka, saj omogoča poenotenje vzgojnih prijemov, starše usposablja za vzgojo in prispeva k dobrim medsebojnim odnosom ter boljšemu počutju otrok v vrtcu. Vzgojiteljice zato sistematično načrtujemo to področje v svoj LDN. Načrt sodelovanja s starši oblikujejo starši s svojimi pobudami, ki jih izrazijo na prvem roditeljskem sestanku.

 

Velik poudarek dajemo tudi branju oglasnih desk, kjer imajo starši vpogled v dnevno dogajanje v vrtcu. V prostorih vrtca se nahaja tudi skrinjica pohval, pritožb in pobud.

 

Osnovna oblika sodelovanja je vsakodnevno izmenjavanje informacij, ki jo dopolnjujejo pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja, razna srečanja in delavnice. Letos se držimo priporočil NIJZ zaradi koronavirusa, zato ne bomo organizirali popoldanskega druženja s starši.

 

Starše, ki otroke prvič vpišejo v naš vrtec, povabimo na prvo srečanje konec meseca avgusta, kjer dobijo prve informacije o vrtcu in o življenju v njem.

 


POGOVORNE URE

Vzgojiteljice so sicer za izmenjavo mnenj in informacij s starši na voljo vsak dan, za podrobnejši razgovor s področja spremljanja otrokovega razvoja pa potekajo 2x letno, od novembra 2021 do meseca aprila 2022.

 


RODITELJSKI SESTANKI

Prvo srečanje staršev in strokovnih delavcev, ki bodo v tekočem letu skrbeli za njihove otroke, je tretji teden v septembru. 

 

september

februar - predavanje za starše

junijDNEVI ODPRTIH VRAT

 • 10. januar 2023 od 9. do 11. ure
 • 10. februar 2023 od 9. do 11. ure
 • 10. marec 2023 od 9. do 11. ure

Ti dnevi so namenjeni otrokom, ki ne obiskujejo našega vrtca in se ob določenih dnevih pridružijo svojim vrstnikom v skupini. Otroci so obveščeni po pošti. Otroci prvega in iz drugega starostnega obdobja se nam bodo pridružili v dopoldanskem času.

 

AKCIJA ZBIRANJA PAPIRJA

 • oktober 2022
 • april 2023

CILJI IN NALOGE SODELOVANJA S STARŠI:

 • staršem zagotoviti informiranje, omogočiti izmenjavo informacij o otroku,
 • starše spodbujati k vključevanju v življenje in delo oddelka, vrtca,
 • omogočati staršem spoznavanje strokovnih pogledov na vzgojo, delo in prenašanje učinkovitih vzgojnih ukrepov v praksi,
 • spodbujati aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni vlogi družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Sodelovanje med starši in vrtcem pripomore k dvigu kvalitete dela in prispeva k dopolnjevanju družinske vzgoje.

 

Pomembno je sodelovanje predvsem na nivoju oddelka, saj omogoča poenotenje vzgojnih prijemov, starše usposablja za vzgojo in prispeva k dobrim medsebojnim odnosom ter boljšemu počutju otrok v vrtcu. Vzgojiteljice zato sistematično načrtujemo to področje v svoj LDN. Načrt sodelovanja s starši oblikujejo starši s svojimi pobudami, ki jih izrazijo na prvem roditeljskem sestanku.

 

Velik poudarek dajemo tudi branju oglasnih desk, kjer imajo starši vpogled v dnevno dogajanje v vrtcu. V prostorih vrtca se nahaja tudi skrinjica pohval, pritožb in pobud.

 

Osnovna oblika sodelovanja je vsakodnevno izmenjavanje informacij, ki jo dopolnjujejo pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja, razna srečanja in delavnice. Letos se držimo priporočil NIJZ zaradi koronavirusa, zato ne bomo organizirali popoldanskega druženja s starši.

 

Starše, ki otroke prvič vpišejo v naš vrtec, povabimo na prvo srečanje konec meseca avgusta, kjer dobijo prve informacije o vrtcu in o življenju v njem.

 


POGOVORNE URE

Vzgojiteljice so sicer za izmenjavo mnenj in informacij s starši na voljo vsak dan, za podrobnejši razgovor s področja spremljanja otrokovega razvoja pa potekajo 2x letno, od novembra 2021 do meseca aprila 2022.

 


RODITELJSKI SESTANKI

Prvo srečanje staršev in strokovnih delavcev, ki bodo v tekočem letu skrbeli za njihove otroke, je tretji teden v septembru. 

 

september

februar - predavanje za starše

junijDNEVI ODPRTIH VRAT

 • 10. januar 2023 od 9. do 11. ure
 • 10. februar 2023 od 9. do 11. ure
 • 10. marec 2023 od 9. do 11. ure

Ti dnevi so namenjeni otrokom, ki ne obiskujejo našega vrtca in se ob določenih dnevih pridružijo svojim vrstnikom v skupini. Otroci so obveščeni po pošti. Otroci prvega in iz drugega starostnega obdobja se nam bodo pridružili v dopoldanskem času.

 

AKCIJA ZBIRANJA PAPIRJA

 • oktober 2022
 • april 2023

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka