Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni bil blizu. 

 

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo za vse življenje. Zato je pomembno, da v vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade in zdrav način življenja. Poudarek bo na pozitivnih spodbudah oz. občutkih, ki bodo krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje.

 Poslanstvo, cilj projekta je:

  • dobro počutje otrok v vrtcu
  • zdravje kot pomembna vrednota
  • ustvarjamo pogoje za dobro počutje 

Področja aktivnosti za krepitev zdravja otrok so zdrava prehrana, gibanje, dobri medosebni odnosi, skrb za osebno higieno in varno psihofizično okolje.

Področja se med seboj močno prepletajo in vplivajo druga na druge.

Otroci si na področju prehrane oblikujejo ustrezne prehranske navade, ustvarijo pozitiven odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja. 

 Na področju gibanja si otroci pridobijo navade vsakodnevnega gibanja, kajti le to vpliva na razvoj celotne otrokove osebnosti. Na področju medsebojni odnosov, si otrok pridobiva konkretne socialne izkušnje, se uči ustrezno reševati konkretne primere. Na področju osebne higiene, pa se otroci navajajo na samostojnost pri skrbi zase. Ustvarjamo varno okolje, kjer skrbimo za psihofizično varnost, ki omogoča zagotavljanje zasebnosti ter spodbude za učenje. Z različnimi aktivnostmi skrbimo za počitek, dobro počutje, izražanje občutkov, spodbujanje otrok k reševanju konfliktov, sodelovanje pri dejavnostih, ki spodbujajo pozitivno samopodobo.

 

Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih tako vzgojiteljic kot staršev izjemno vplivata na razvoj otrokovega zdravega načina življenja.

 

VODJA PROJEKTA DIPL. VZG. Tina Čimžar

 

 

 

 

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU 2022/2023

 

V šolskem letu 2022/23 je pri nas sodeloval celoten vrtec v projektu Zdravje v vrtcu. Projekt smo uresničevali z različnimi dejavnostmi, ki smo jih izvajali v skupinah  in so se dotikale posebej naslednjih področij: zobozdravstvene vzgoje, zdrave prehrane, osebne higiene, varno na soncu, varnosti v prometu in na igrišču, o prihodu dojenčka, duševnem  zdravju, gibanju, svetovnih dnevih povezanih z zdravjem, zdravem  način življenja, naravi in varovanju okolja in s sloganom oz. rdečo nitjo Prihodnost je moja stopali na pot odgovornega življenja.

 

Vzgojiteljice smo opravljale v sklopu projekta izobraževanja in se Izobraževale za temo Zdravja v vrtcu ter spoznavale različne strokovne vsebine( prenovljena priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, telesne dejavnosti in spanje, medicinsko predpisane diete v vrtcu in primere dobrih praks.)

 

Tako smo poskrbeli za zdravo in varno okolje, ki vpliva pozitivno na počutje in zdravje celotne populacije. Zdravi otroci, zdravi in usposobljeni vzgojitelji, informirani starši, predvsem pa visoko motivirani za zdrav način življenja.

 

Uresničevali smo dva temeljna cilja, za oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja. Delovali pa smo tudi v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

 

Zapisala: dipl.vzg Tina Čimžar (koordinatorica projekta Zdravje v vrtcu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni bil blizu. 

 

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo za vse življenje. Zato je pomembno, da v vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade in zdrav način življenja. Poudarek bo na pozitivnih spodbudah oz. občutkih, ki bodo krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje.

 Poslanstvo, cilj projekta je:

  • dobro počutje otrok v vrtcu
  • zdravje kot pomembna vrednota
  • ustvarjamo pogoje za dobro počutje 

Področja aktivnosti za krepitev zdravja otrok so zdrava prehrana, gibanje, dobri medosebni odnosi, skrb za osebno higieno in varno psihofizično okolje.

Področja se med seboj močno prepletajo in vplivajo druga na druge.

Otroci si na področju prehrane oblikujejo ustrezne prehranske navade, ustvarijo pozitiven odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja. 

 Na področju gibanja si otroci pridobijo navade vsakodnevnega gibanja, kajti le to vpliva na razvoj celotne otrokove osebnosti. Na področju medsebojni odnosov, si otrok pridobiva konkretne socialne izkušnje, se uči ustrezno reševati konkretne primere. Na področju osebne higiene, pa se otroci navajajo na samostojnost pri skrbi zase. Ustvarjamo varno okolje, kjer skrbimo za psihofizično varnost, ki omogoča zagotavljanje zasebnosti ter spodbude za učenje. Z različnimi aktivnostmi skrbimo za počitek, dobro počutje, izražanje občutkov, spodbujanje otrok k reševanju konfliktov, sodelovanje pri dejavnostih, ki spodbujajo pozitivno samopodobo.

 

Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih tako vzgojiteljic kot staršev izjemno vplivata na razvoj otrokovega zdravega načina življenja.

 

VODJA PROJEKTA DIPL. VZG. Tina Čimžar

 

 

 

 

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU 2022/2023

 

V šolskem letu 2022/23 je pri nas sodeloval celoten vrtec v projektu Zdravje v vrtcu. Projekt smo uresničevali z različnimi dejavnostmi, ki smo jih izvajali v skupinah  in so se dotikale posebej naslednjih področij: zobozdravstvene vzgoje, zdrave prehrane, osebne higiene, varno na soncu, varnosti v prometu in na igrišču, o prihodu dojenčka, duševnem  zdravju, gibanju, svetovnih dnevih povezanih z zdravjem, zdravem  način življenja, naravi in varovanju okolja in s sloganom oz. rdečo nitjo Prihodnost je moja stopali na pot odgovornega življenja.

 

Vzgojiteljice smo opravljale v sklopu projekta izobraževanja in se Izobraževale za temo Zdravja v vrtcu ter spoznavale različne strokovne vsebine( prenovljena priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, telesne dejavnosti in spanje, medicinsko predpisane diete v vrtcu in primere dobrih praks.)

 

Tako smo poskrbeli za zdravo in varno okolje, ki vpliva pozitivno na počutje in zdravje celotne populacije. Zdravi otroci, zdravi in usposobljeni vzgojitelji, informirani starši, predvsem pa visoko motivirani za zdrav način življenja.

 

Uresničevali smo dva temeljna cilja, za oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja. Delovali pa smo tudi v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

 

Zapisala: dipl.vzg Tina Čimžar (koordinatorica projekta Zdravje v vrtcu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka