Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni bil blizu. 

 

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo za vse življenje. Zato je pomembno, da v vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade in zdrav način življenja. Poudarek bo na pozitivnih spodbudah oz. občutkih, ki bodo krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje.

 Poslanstvo, cilj projekta je:

  • dobro počutje otrok v vrtcu
  • zdravje kot pomembna vrednota
  • ustvarjamo pogoje za dobro počutje 

Področja aktivnosti za krepitev zdravja otrok so zdrava prehrana, gibanje, dobri medosebni odnosi, skrb za osebno higieno in varno psihofizično okolje.

Področja se med seboj močno prepletajo in vplivajo druga na druge.

Otroci si na področju prehrane oblikujejo ustrezne prehranske navade, ustvarijo pozitiven odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja. 

 Na področju gibanja si otroci pridobijo navade vsakodnevnega gibanja, kajti le to vpliva na razvoj celotne otrokove osebnosti. Na področju medsebojni odnosov, si otrok pridobiva konkretne socialne izkušnje, se uči ustrezno reševati konkretne primere. Na področju osebne higiene, pa se otroci navajajo na samostojnost pri skrbi zase. Ustvarjamo varno okolje, kjer skrbimo za psihofizično varnost, ki omogoča zagotavljanje zasebnosti ter spodbude za učenje. Z različnimi aktivnostmi skrbimo za počitek, dobro počutje, izražanje občutkov, spodbujanje otrok k reševanju konfliktov, sodelovanje pri dejavnostih, ki spodbujajo pozitivno samopodobo.

 

Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih tako vzgojiteljic kot staršev izjemno vplivata na razvoj otrokovega zdravega načina življenja.

 

VODJA PROJEKTA DIPL. VZG. Tina Čimžar

 

 

 

 

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU 2021/2022

 

Letošnja rdeča nit Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost  nas je povezala s skupno skrbjo za zdravje in dobro počutje otrok v vrtcu. Vedno bolj se zavedamo, da je zdrav življenjski slog pomemben dejavnik ohranjanja našega zdravja.

V vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade, zdrav način življenja in pozitivno naravnanost do svojega zdravja.

 

- Izvajali smo aktivnosti za opazovanje, prepoznavanje in zavedanje počutja in čustev sebe in drugega.

- Bivanje v naravi, opazovanje narave in zaznavanje spreminjanja narave, nam je bilo  v pomoč pri opazovanju razlik med nami.

- Gradili smo na sprejemanju drug drugega in medsebojnem spoštovanju. Učili smo se opazovati, videti in čutiti.

- Poudarek je bil na  zdrave prehrani, gibanju in dobri osebne higieni.

- Otroci so  preko slikanic, likovnih dejavnosti, pesmic, gibalnih iger in preko igre spoznali zdrav način življenja.

- Na naše zdravje vpliva tudi narava in varnost v prometu in na igrišču. Zato smo skrbeli za naravo in se učili na kakšen način v prometu in na igrišču pazimo nase. V poletnih mesecih smo se  s preventivnimi ukrepi zaščitili pred soncem.

- Otroke smo navajali tudi na kulturo prehranjevanja in poskušanja raznovrstne zdrave  hrane, pitje nesladkanega čaja in vode, pripravljali zdrave jedi, praznovali smo rojstne dneve s pesmijo in tako zdrav način življenja vpletali v naš vsakdan.

- Veliko smo se gibali na prostem(travnik, gozd, igrišče, terasa) in vsak teden izvajali vadbene ure, imeli po zajtrku gibalne minute. Pri našem delu pa je pomembna tudi sprostitev zato smo izvajali tudi jogo za otroke in različne sprostitvene dejavnosti.

- Ozaveščali smo  skrb za lastno varnost in varnost drugih pri igri v igralnici, na prostem, pri hoji ob cestišču in pri gibanju v naravi ter se seznanjali s pozitivnimi in negativnimi učinki sonca.

- Izvajali smo tradicionalni slovenski zajtrk in veliko ustvarjalnih dejavnosti smo povezali s tem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni bil blizu. 

 

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo za vse življenje. Zato je pomembno, da v vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade in zdrav način življenja. Poudarek bo na pozitivnih spodbudah oz. občutkih, ki bodo krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje.

 Poslanstvo, cilj projekta je:

  • dobro počutje otrok v vrtcu
  • zdravje kot pomembna vrednota
  • ustvarjamo pogoje za dobro počutje 

Področja aktivnosti za krepitev zdravja otrok so zdrava prehrana, gibanje, dobri medosebni odnosi, skrb za osebno higieno in varno psihofizično okolje.

Področja se med seboj močno prepletajo in vplivajo druga na druge.

Otroci si na področju prehrane oblikujejo ustrezne prehranske navade, ustvarijo pozitiven odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja. 

 Na področju gibanja si otroci pridobijo navade vsakodnevnega gibanja, kajti le to vpliva na razvoj celotne otrokove osebnosti. Na področju medsebojni odnosov, si otrok pridobiva konkretne socialne izkušnje, se uči ustrezno reševati konkretne primere. Na področju osebne higiene, pa se otroci navajajo na samostojnost pri skrbi zase. Ustvarjamo varno okolje, kjer skrbimo za psihofizično varnost, ki omogoča zagotavljanje zasebnosti ter spodbude za učenje. Z različnimi aktivnostmi skrbimo za počitek, dobro počutje, izražanje občutkov, spodbujanje otrok k reševanju konfliktov, sodelovanje pri dejavnostih, ki spodbujajo pozitivno samopodobo.

 

Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih tako vzgojiteljic kot staršev izjemno vplivata na razvoj otrokovega zdravega načina življenja.

 

VODJA PROJEKTA DIPL. VZG. Tina Čimžar

 

 

 

 

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU 2021/2022

 

Letošnja rdeča nit Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost  nas je povezala s skupno skrbjo za zdravje in dobro počutje otrok v vrtcu. Vedno bolj se zavedamo, da je zdrav življenjski slog pomemben dejavnik ohranjanja našega zdravja.

V vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade, zdrav način življenja in pozitivno naravnanost do svojega zdravja.

 

- Izvajali smo aktivnosti za opazovanje, prepoznavanje in zavedanje počutja in čustev sebe in drugega.

- Bivanje v naravi, opazovanje narave in zaznavanje spreminjanja narave, nam je bilo  v pomoč pri opazovanju razlik med nami.

- Gradili smo na sprejemanju drug drugega in medsebojnem spoštovanju. Učili smo se opazovati, videti in čutiti.

- Poudarek je bil na  zdrave prehrani, gibanju in dobri osebne higieni.

- Otroci so  preko slikanic, likovnih dejavnosti, pesmic, gibalnih iger in preko igre spoznali zdrav način življenja.

- Na naše zdravje vpliva tudi narava in varnost v prometu in na igrišču. Zato smo skrbeli za naravo in se učili na kakšen način v prometu in na igrišču pazimo nase. V poletnih mesecih smo se  s preventivnimi ukrepi zaščitili pred soncem.

- Otroke smo navajali tudi na kulturo prehranjevanja in poskušanja raznovrstne zdrave  hrane, pitje nesladkanega čaja in vode, pripravljali zdrave jedi, praznovali smo rojstne dneve s pesmijo in tako zdrav način življenja vpletali v naš vsakdan.

- Veliko smo se gibali na prostem(travnik, gozd, igrišče, terasa) in vsak teden izvajali vadbene ure, imeli po zajtrku gibalne minute. Pri našem delu pa je pomembna tudi sprostitev zato smo izvajali tudi jogo za otroke in različne sprostitvene dejavnosti.

- Ozaveščali smo  skrb za lastno varnost in varnost drugih pri igri v igralnici, na prostem, pri hoji ob cestišču in pri gibanju v naravi ter se seznanjali s pozitivnimi in negativnimi učinki sonca.

- Izvajali smo tradicionalni slovenski zajtrk in veliko ustvarjalnih dejavnosti smo povezali s tem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka