V našem vrtcu želimo naše otroke s knjižnim nahrbtnikom ozaveščati o pomenu knjig in jih na različne načine motivirati za razvoj pred bralnih in pred pisalnih sposobnosti.

 

Otrokom poskušamo približati knjigo kot vir ugodja in vir informacij, saj se vse bolj zavedamo pomena zgodnjega razvijanja bralne pismenosti otrok Hkrati pa želimo, da spoznajo knjigo in jo začutijo kot prijeten prostor druženja.

 

V projekt so vključeni vsi otroci vrtca. Pri tem povezujemo vrtec in družino, saj povabimo starše, da se aktivno vključijo v projekt s prebiranjem knjig skupaj z otrokom.

 

Ob knjigah in slikanicah hranimo in razvijamo otrokovo domišljijo, z njimi otroci odkrivajo pisani svet, se učijo pripovedovati, širijo besedni zaklad, pridobivajo pozitiven odnos do knjige in uživajo ob ilustracijah.

 

S tem želimo okrepiti zavest o pomembnosti branja in pripovedovanja zgodbic in pravljic, kar je tudi eden izmed ciljev omenjenega projekta.

 

Vzgojiteljica napolni potujoči nahrbtnik z raznovrstnimi knjigami po lastni izbiri, zvezek vtisov, v katerega starši zapisujejo svoje misli ob prebiranju knjig skupaj z otrokom, lepijo fotografije, rišejo,...

 

Knjižni nahrbtnik potuje od družine do družine, pri vsaki gostuje teden dni, da lahko starši otrokom prebirajo zgodbe. Nato za nekaj dni ostane v vrtcu, zaradi higienskih ukrepov širjenja virusa.

 

Otroci starejših skupin ob vrnitvi nahrbtnika na pravljičnem stolu s svojimi besedami predstavijo izbrano zgodbo.

 

Ob koncu šolskega leta dobijo otroci tudi pohvalo za sodelovanje v bralnem projektu.

 

NAMEN IZVAJANJA PROJEKTA RINGARAJČEK BRALČEK:

1. Spodbujanje družinskega branja v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce.

2. Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature.

3. Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; se s književno osebo identificira ter doživlja književno dogajanje.

 

Najbolj pomembno je, da skupaj berejo in pri tem uživajo! Doma, v družini, je branje zagotovo in predvsem vir skupnega veselja in zadovoljstva.

Pravijo, da branje knjig razsvetljuje glavo, zato staršem in mlajšim želimo obilo veselih trenutkov ob prebiranju otroške literature.

 

Vodja projekta dipl. vzg. Sonja Cizel

 

V našem vrtcu želimo naše otroke s knjižnim nahrbtnikom ozaveščati o pomenu knjig in jih na različne načine motivirati za razvoj pred bralnih in pred pisalnih sposobnosti.

 

Otrokom poskušamo približati knjigo kot vir ugodja in vir informacij, saj se vse bolj zavedamo pomena zgodnjega razvijanja bralne pismenosti otrok Hkrati pa želimo, da spoznajo knjigo in jo začutijo kot prijeten prostor druženja.

 

V projekt so vključeni vsi otroci vrtca. Pri tem povezujemo vrtec in družino, saj povabimo starše, da se aktivno vključijo v projekt s prebiranjem knjig skupaj z otrokom.

 

Ob knjigah in slikanicah hranimo in razvijamo otrokovo domišljijo, z njimi otroci odkrivajo pisani svet, se učijo pripovedovati, širijo besedni zaklad, pridobivajo pozitiven odnos do knjige in uživajo ob ilustracijah.

 

S tem želimo okrepiti zavest o pomembnosti branja in pripovedovanja zgodbic in pravljic, kar je tudi eden izmed ciljev omenjenega projekta.

 

Vzgojiteljica napolni potujoči nahrbtnik z raznovrstnimi knjigami po lastni izbiri, zvezek vtisov, v katerega starši zapisujejo svoje misli ob prebiranju knjig skupaj z otrokom, lepijo fotografije, rišejo,...

 

Knjižni nahrbtnik potuje od družine do družine, pri vsaki gostuje teden dni, da lahko starši otrokom prebirajo zgodbe. Nato za nekaj dni ostane v vrtcu, zaradi higienskih ukrepov širjenja virusa.

 

Otroci starejših skupin ob vrnitvi nahrbtnika na pravljičnem stolu s svojimi besedami predstavijo izbrano zgodbo.

 

Ob koncu šolskega leta dobijo otroci tudi pohvalo za sodelovanje v bralnem projektu.

 

NAMEN IZVAJANJA PROJEKTA RINGARAJČEK BRALČEK:

1. Spodbujanje družinskega branja v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce.

2. Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature.

3. Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; se s književno osebo identificira ter doživlja književno dogajanje.

 

Najbolj pomembno je, da skupaj berejo in pri tem uživajo! Doma, v družini, je branje zagotovo in predvsem vir skupnega veselja in zadovoljstva.

Pravijo, da branje knjig razsvetljuje glavo, zato staršem in mlajšim želimo obilo veselih trenutkov ob prebiranju otroške literature.

 

Vodja projekta dipl. vzg. Sonja Cizel

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka