Glasba otroke:

 •   pomirja in sprošča, čustveno bogati,
 •   vpliva na razvoj njihovih možganov,
 •   spodbuja medsebojne interakcije,                                        
 •  navaja na sodelovanje in prilagajanje,
 •  vpliva na otrokov osebnostni razvoj,
 •   navaja otroke na subtilnost, vpliva na razvoj motorike,
 •  spodbuja kreativnost, zmanjšuje napetost,
 •  nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

 

PROGRAM V ODDELKIH OBSEGA:

 

-pestrost ponujenih glasbenih vsebin in izkušenj,

-vsakodnevne glasbene minutke,

-poglabljanje glasbenih izkušenj iz preteklega šolskega leta,

-spoznavanje tehnik igranja na instrumente,

-improvizacije z instrumenti,                                                             

-dihalne vaje,

-ritmične vaje,                                                                                    

-glasbeno –didaktične igrice, s katerimi: oblikujemo, bogatimo in širimo slušne predstave,razvijamo  otrokovo slušno pozornost (zbrano poslušanje),utrjujemo tehniko  igranja na male ritmične instrumente in utrjujemo poimenovanje  instrumentov,ugotavljamo smer zvoka, razvijamo ritmični in melodični posluh,primerjamo in razlikujemo zvoke po jakosti, višini, dolžini, hitrost; pospešujemo otrokove govorne sposobnosti (pravilna izgovorjava),vplivamo na razvoj melodičnega posluha in otrokove glasbene kreativnosti…

-plesne improvizacije,

-spoznavanje ljudskih plesov,

-poslušanje klasične, sodobne in otroške glasbe.

 

KAJ ŽELIMO DOSEČI?

 

-spodbujati in razvijati čutno in čustveno doživljanje otrok,

-individualizirati delo in ga prilagoditi različnim sposobnostim otrok,

-povezati glasbo z vsemi področji dela v vrtcu,

-razvijati skupinsko dinamiko,

-razvijati motorične sposobnosti (Otroci si jih razvijajo predvsem z glasbeno didaktičnimi igrami in to predvsem s tistimi, ki so povezane z gibom. saj otroci prilagajajo svoje gibe glasbi, ki jo poslušajo. Motorične sposobnosti si razvijajo tudi pri igranju na različne male instrumente, saj si pri tem urijo predvsem ročne spretnosti.)

-krepiti in poglobiti sodelovanje med vključenimi oddelki,

-vplivati na razvijanje kulturne zavesti otrok in strokovnih delavcev,

-krepiti sodelovanje z okoljem na kulturnem področju,

-omogočiti otrokom aktivno poslušanje glasbe ter izražanja glasbenih doživetij in predstav glasbenega dela zlasti z gibalno-rajalno, plesno in tudi likovno in besedno komunikacijo.

Ustvarjali bomo na različnih področjih dejavnosti (ustvarjanje glasbe, izvajanje glasbe, poslušanje glasbe,povezovanje glasbe z drugimi področji).

 

Glasba nas torej združuje, zato se še posebej potrudimo, da bo prisotna v skupinah vsak dan. Na prijeten način nas spodbudi, da lažje pospravimo igrače, se v jutranjem krogu pozdravimo in “prebudimo”. Ob različnih praznovanjih in priložnostih se z glasbo zabavamo in zarajamo. Turobne, deževne dni si popestrimo s petjem, igranjem na instrumente in plesom. Z veseljem se ob glasbi tudi razgibamo, sprostimo in ustvarjamo. Nenazadnje pa ob njej vsakodnevno sladko zaspimo.

 

Poleg glasbenih dejavnostih pa se bomo v vrtcu posluževali tudi sprostitvenih dejavnosti predvsem takrat, ko bomo vzgojiteljice začutile, da so otroci nemirni z namenom,  da umirijo svoje telo. Tako bomo poskušale pri otrocih izboljšati njihovo koncentracijo, strpnost in jim pomagale odpotovati v svet tišine, kjer  najdejo stik s seboj. Pri tem bomo poskušale vplivati na umirjeno vzdušje v skupini, saj so predvsem otroci starejših skupin zelo glasni. Različne sprostitvene vaje, vodena vizualizacija, razne sprostitvene tehnike, sproščanje z dihanjem nam bodo v pomoč, da bomo vodile otroke k temu, da bodo poskušali poiskati svoj notranji mir in ob tem doživljati ugodje in sprostitev.

 

Vodja projekta dip. vzg. Nataša Petelinc

 

 

Glasba otroke:

 •   pomirja in sprošča, čustveno bogati,
 •   vpliva na razvoj njihovih možganov,
 •   spodbuja medsebojne interakcije,                                        
 •  navaja na sodelovanje in prilagajanje,
 •  vpliva na otrokov osebnostni razvoj,
 •   navaja otroke na subtilnost, vpliva na razvoj motorike,
 •  spodbuja kreativnost, zmanjšuje napetost,
 •  nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

 

PROGRAM V ODDELKIH OBSEGA:

 

-pestrost ponujenih glasbenih vsebin in izkušenj,

-vsakodnevne glasbene minutke,

-poglabljanje glasbenih izkušenj iz preteklega šolskega leta,

-spoznavanje tehnik igranja na instrumente,

-improvizacije z instrumenti,                                                             

-dihalne vaje,

-ritmične vaje,                                                                                    

-glasbeno –didaktične igrice, s katerimi: oblikujemo, bogatimo in širimo slušne predstave,razvijamo  otrokovo slušno pozornost (zbrano poslušanje),utrjujemo tehniko  igranja na male ritmične instrumente in utrjujemo poimenovanje  instrumentov,ugotavljamo smer zvoka, razvijamo ritmični in melodični posluh,primerjamo in razlikujemo zvoke po jakosti, višini, dolžini, hitrost; pospešujemo otrokove govorne sposobnosti (pravilna izgovorjava),vplivamo na razvoj melodičnega posluha in otrokove glasbene kreativnosti…

-plesne improvizacije,

-spoznavanje ljudskih plesov,

-poslušanje klasične, sodobne in otroške glasbe.

 

KAJ ŽELIMO DOSEČI?

 

-spodbujati in razvijati čutno in čustveno doživljanje otrok,

-individualizirati delo in ga prilagoditi različnim sposobnostim otrok,

-povezati glasbo z vsemi področji dela v vrtcu,

-razvijati skupinsko dinamiko,

-razvijati motorične sposobnosti (Otroci si jih razvijajo predvsem z glasbeno didaktičnimi igrami in to predvsem s tistimi, ki so povezane z gibom. saj otroci prilagajajo svoje gibe glasbi, ki jo poslušajo. Motorične sposobnosti si razvijajo tudi pri igranju na različne male instrumente, saj si pri tem urijo predvsem ročne spretnosti.)

-krepiti in poglobiti sodelovanje med vključenimi oddelki,

-vplivati na razvijanje kulturne zavesti otrok in strokovnih delavcev,

-krepiti sodelovanje z okoljem na kulturnem področju,

-omogočiti otrokom aktivno poslušanje glasbe ter izražanja glasbenih doživetij in predstav glasbenega dela zlasti z gibalno-rajalno, plesno in tudi likovno in besedno komunikacijo.

Ustvarjali bomo na različnih področjih dejavnosti (ustvarjanje glasbe, izvajanje glasbe, poslušanje glasbe,povezovanje glasbe z drugimi področji).

 

Glasba nas torej združuje, zato se še posebej potrudimo, da bo prisotna v skupinah vsak dan. Na prijeten način nas spodbudi, da lažje pospravimo igrače, se v jutranjem krogu pozdravimo in “prebudimo”. Ob različnih praznovanjih in priložnostih se z glasbo zabavamo in zarajamo. Turobne, deževne dni si popestrimo s petjem, igranjem na instrumente in plesom. Z veseljem se ob glasbi tudi razgibamo, sprostimo in ustvarjamo. Nenazadnje pa ob njej vsakodnevno sladko zaspimo.

 

Poleg glasbenih dejavnostih pa se bomo v vrtcu posluževali tudi sprostitvenih dejavnosti predvsem takrat, ko bomo vzgojiteljice začutile, da so otroci nemirni z namenom,  da umirijo svoje telo. Tako bomo poskušale pri otrocih izboljšati njihovo koncentracijo, strpnost in jim pomagale odpotovati v svet tišine, kjer  najdejo stik s seboj. Pri tem bomo poskušale vplivati na umirjeno vzdušje v skupini, saj so predvsem otroci starejših skupin zelo glasni. Različne sprostitvene vaje, vodena vizualizacija, razne sprostitvene tehnike, sproščanje z dihanjem nam bodo v pomoč, da bomo vodile otroke k temu, da bodo poskušali poiskati svoj notranji mir in ob tem doživljati ugodje in sprostitev.

 

Vodja projekta dip. vzg. Nataša Petelinc

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka