Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti in je sestavljen iz štirih stopenj. 

Poudarek je na igri in vadbi, ki sta prilagojeni starosti otroka. Otrok z različnimi dejavnostmi na prostem in v zaprtih prostorih razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti.

 

POMEN GIBANJA ZA OTROKOV RAZVOJ

 

Gibanje je osnovna otrokova potreba in je eno najpomembnejših področij otrokovega razvoja.  Strokovnjaki so ugotovili, da kar zamudimo v tem zgodnjem obdobju, v celoti kasneje težko nadomestimo. Če otrok potrebo po gibanju, poleg ostalih zadovolji, odraste v zadovoljno, zdravo in celovito osebo. Z gibanjem ohranjamo in krepimo otrokovo zdravje, vplivamo na otrokove duševne, čustvene sposobnosti. Povečajo se lahko določene sposobnosti kot so zbranost, hitrost odzivanja in sposobnost samonadzora. S športom prispevamo k sproščenemu načinu življenja. V igri z vrstniki otrok občuti veselje, radost in pripadnost. Spoznava pravila igre ki jih mora spoštovati, se uči sprejemati zmage in poraze, spoznava svoje telo, gibe, vrednote kot so vztrajnost, tovarištvo, spoštovanje. Gibanje otrok v naravi budi ljubezen, kulturen in spoštljiv odnos do narave in okolice. Splošna telesna vadba prispeva k celovitemu telesnemu razvoju.

 

NAMEN PROGRAMA MALI SONČEK:

- obogatiti program gibalno/športnih dejavnosti v vrtcu, še posebej na prostem

- spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju

- spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa

- spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju ne glede na starostno obdobje

- spodbuditi zveze, klube, društva, zasebne športne delavce,... k sistematičnemu delu s predšolskimi otroki

 

Poudarek programa je na usvajanju športne abecede, kjer otroci izvajajo naravne oblike gibanja in postopoma spoznavanja osnovne elemente različnih športnih zvrsti. Glavni cilj programa je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo in ravnotežje in seznaniti najmlajše otroke s čim več raznolikimi dejavnostmi. 

Program Mali sonček temelji na elementarnosti in ne tekmovalnosti. 

Dejavnosti so načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika in naučijo otroke spoštovati vsakega posameznika in razlike med njimi.

 

Program vsebuje 4 stopnje:

- MALI SONČEK - MODRI (za otroke stare 2 do 3 leta),

- MALI SONČEK - ZELENI (za otroke od 3. do 4. leta),

- MALI SONČEK - ORANŽNI (za otroke od 4. do 5. leta),

- MALI SONČEK - RUMENI (za otroke od 5. do 6. leta)

 

Vse štiri ravni se vsebinsko povezujejo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Zato je dobro, da otroci sodelujejo v vseh stopnjah programa in predelajo celoten program.

Najpomembnejše pri programu je proces sodelovanja. Vsi otroci, ki so vključeni v proces in sodelujejo v programu, se trudijo pri izvedbi nalog, na koncu dobijo priznanje in nagrado. 

Tako otroke spodbujamo k pozitivnemu odnosu do gibanja in športa nasploh. 

 

Vodja projekta dipl. vzg. ŠPELA LISEC

 

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti in je sestavljen iz štirih stopenj. 

Poudarek je na igri in vadbi, ki sta prilagojeni starosti otroka. Otrok z različnimi dejavnostmi na prostem in v zaprtih prostorih razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti.

 

POMEN GIBANJA ZA OTROKOV RAZVOJ

 

Gibanje je osnovna otrokova potreba in je eno najpomembnejših področij otrokovega razvoja.  Strokovnjaki so ugotovili, da kar zamudimo v tem zgodnjem obdobju, v celoti kasneje težko nadomestimo. Če otrok potrebo po gibanju, poleg ostalih zadovolji, odraste v zadovoljno, zdravo in celovito osebo. Z gibanjem ohranjamo in krepimo otrokovo zdravje, vplivamo na otrokove duševne, čustvene sposobnosti. Povečajo se lahko določene sposobnosti kot so zbranost, hitrost odzivanja in sposobnost samonadzora. S športom prispevamo k sproščenemu načinu življenja. V igri z vrstniki otrok občuti veselje, radost in pripadnost. Spoznava pravila igre ki jih mora spoštovati, se uči sprejemati zmage in poraze, spoznava svoje telo, gibe, vrednote kot so vztrajnost, tovarištvo, spoštovanje. Gibanje otrok v naravi budi ljubezen, kulturen in spoštljiv odnos do narave in okolice. Splošna telesna vadba prispeva k celovitemu telesnemu razvoju.

 

NAMEN PROGRAMA MALI SONČEK:

- obogatiti program gibalno/športnih dejavnosti v vrtcu, še posebej na prostem

- spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju

- spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa

- spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju ne glede na starostno obdobje

- spodbuditi zveze, klube, društva, zasebne športne delavce,... k sistematičnemu delu s predšolskimi otroki

 

Poudarek programa je na usvajanju športne abecede, kjer otroci izvajajo naravne oblike gibanja in postopoma spoznavanja osnovne elemente različnih športnih zvrsti. Glavni cilj programa je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo in ravnotežje in seznaniti najmlajše otroke s čim več raznolikimi dejavnostmi. 

Program Mali sonček temelji na elementarnosti in ne tekmovalnosti. 

Dejavnosti so načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika in naučijo otroke spoštovati vsakega posameznika in razlike med njimi.

 

Program vsebuje 4 stopnje:

- MALI SONČEK - MODRI (za otroke stare 2 do 3 leta),

- MALI SONČEK - ZELENI (za otroke od 3. do 4. leta),

- MALI SONČEK - ORANŽNI (za otroke od 4. do 5. leta),

- MALI SONČEK - RUMENI (za otroke od 5. do 6. leta)

 

Vse štiri ravni se vsebinsko povezujejo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Zato je dobro, da otroci sodelujejo v vseh stopnjah programa in predelajo celoten program.

Najpomembnejše pri programu je proces sodelovanja. Vsi otroci, ki so vključeni v proces in sodelujejo v programu, se trudijo pri izvedbi nalog, na koncu dobijo priznanje in nagrado. 

Tako otroke spodbujamo k pozitivnemu odnosu do gibanja in športa nasploh. 

 

Vodja projekta dipl. vzg. ŠPELA LISEC

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka